Nätverk

Verksamhetsområdet för Växjö Revisionsbyrå AB är i huvudsak i södra Sverige.
I utbildnings- och kvalitetsfrågor samverkar vi inom RevNet som har representation i södra och mellersta Sverige.
Vi har ett nära samarbete med ett flertal redovisningsbyråer inom vårt geografiska verksamhetsområde.
Dessutom så har vi ett välfungerande nätverk av advokater, skattejurister, försäkringsrådgivare, företags- och fastighetsmäklare för att ge våra kunder så bra service som möjligt.